NIC L

"Filuren"

Är en dans Project föreställning som jag har haft tillsammans med Satu Mariia harjanne .
Satu Mariia harjanne:
manus, koreografi och regi.
Bild, scenografi och kostym Nic Langendoen.

"Filuren" handlade om vänskapens betydelse för vår lycka och tur i livet
Om vänskapen som ett skyddsnät i livets med och motgångar
Filur betyder vän och filurer -vänner du inte känner än.
Filuren finns i vår närhet hjälper och stöttar oss om vi skulle behöva det
Finurliga Filuren finns där bakom , rolig , gäckande och finurlig.
Att bry sig om och ty sig till, det är precis vad en filur vill.
Men vad händer när en filur själv råkar illa ut?
När hjälper turen filuren vem är filur åt filuren?

"Filuren"

Is a dance Project performance that I have had together with Satu Mariia harjanne.
Satu Mariia harjanne: script, choreography and direction.
Picture, scenography and costume Nic Langendoen.

"Filuren" was about the importance of friendship for our happiness and luck in life
About friendship as a safety net in life's ups and downs
Filur means friend and filurer - friends you do not know yet.
Filuren is in our vicinity helps and supports us if we need it
Whimsical Filuren is behind it, funny, elusive and whimsical.
To care and resort to, that's exactly what a filur wants.
But what happens when a "Filuren" itself gets bad?
When does the tour help the "Filuren" who is the "Filur" for the "Filuren"?

© Nic Langendoen 2020

Filurenew420x420p
filurentr420x420p
filurenf420c420p
Filurenc420x420p
filurenc420x420p
filurena420x420p
Filuren420x420p