NIC L

Bildnic420x420p1

Tillsammans med:
Jan K persson och
Mats Wikström

Utfördes en performans serie med 21 olika framträdanden

på 15 orter i Norrland.

läs mer här

nif420x420p
nifa420x420p
nicgrus420x420p
nifbx420x420p
norlinfo420x420p
olofsf420x420p

Norrländsk
Information
(1997)

.

© Nic Langendoen 2020