NIC L

Bildnic420x420p1

Tillsammans med:Jan K persson och Mats Wikström
Utfördes en performans serie med 21 olika framträdandenpå 15 orter i Norrland.

Norrländsk Information (1997)

.

nif420x420p
nifa420x420p
nicgrus420x420p
nifbx420x420p
olofsf420x420p
norlinfo420x420p

© Nic Langendoen 2020

läs mer här

read more here