NIC L

några bilder

Tillsammans med:
Jan K persson och
Mats Wikström

Utfördes en performans serie med 21 olika framträdanden

på 15 orter i Norrland.

© Nic Langendoen 2013

läs mer här

Bildnic420x420p

Norrländsk
Information
(1997)

.